Cơ cấu tổ chức

CHSV Tiểu Cần - Trường Đại học Cần Thơ

Cơ cấu Ban chấp hành Chi hội sinh viên Tiểu Cần nhiệm kỳ 2009 - 2010 gồm 7 đồng chí:

1. Đ/c: Châu Văn Khen
    Chức vụ: Chi hội trưởng
    Ngành học: Kỹ thuật Điện K342. Đ/c: Nguyễn Thị Quế Như
    Chức vụ: Chi hội phó
    Ngành học: Du lịch K33
3. Đ/c: Trần Thị Thanh Thúy
    Chức vụ: Chi hội phó
    Ngành học: Ngoại thương K33

4. Đ/c: Nguyễn Chí Nguyền
    Chức vụ: Ủy viên
    Ngành học: Quản lý Công nghiệp K34

5. Đ/c: Lý Hồng Nhung
    Chức vụ: Ủy viên
    Ngành học: Kinh tế Nông nghiệp K34

6. Đ/c: Bùi Bích Ngọc
    Chức vụ: Ủy viên
    Ngành học: Sư phạm Sinh - KTNN K34

7. Đ/c: Đinh Thị Kim Tuyến
    Chức vụ: Ủy viên
    Ngành học: Sư phạm Vật Lý K35